Coevorden

JAARVERGADERING - Lezing over biodiversiteit in Drenthe

Op deze maandag beginnen we met de jaarvergadering 2022.

Aansluitend de lezing over een zeer actueel onderwerp: biodiversiteit. De natuur is in de laatste eeuw sterk veranderd. Gedurende de laatste drie decennia is de druk verder toegenomen. Tegelijkertijd is er op uitgebreide schaal gewerkt aan natuurherstel in Drenthe. Soms met spectaculaire resultaten. Hans Dekker laat zien op welke wijze er aan dat herstel gewerkt is, hoe de natuur daarop reageert en welke uitdagingen er nog bestaan. Zeker in deze tijd met een stevige stikstofdiscussie een actueel onderwerp. Het zal een inspirerende avond worden!

U bent van harte welkom om 20.00 uur in De Boerhoorn, Hoofdstraat 133 te Dalerveen

De zaal is open vanaf 19.30 uur

Entree leden: gratis

Entree niet-leden: € 3

In de pauze zal er een verloting worden gehouden

Consumpties zijn voor eigen rekening