Coevorden

Coevorden: JAARVERGADERING 2022 + Lezing over biodiversiteit in Drenthe

Afdeling:

Coevorden

Datum:

06-02-2023


Kosten:

€ 3

Kosten lid:

Gratis

Locatie:

De Boerhoorn
Hoofdstraat 133
7755 NR Dalerveen

Route

Op deze maandag beginnen we met de jaarvergadering 2022.

Aansluitend de lezing over een zeer actueel onderwerp: biodiversiteit. De natuur is in de laatste eeuw sterk veranderd. Gedurende de laatste drie decennia is de druk verder toegenomen. Tegelijkertijd is er op uitgebreide schaal gewerkt aan natuurherstel in Drenthe. Soms met spectaculaire resultaten. Hans Dekker laat zien op welke wijze er aan dat herstel gewerkt is, hoe de natuur daarop reageert en welke uitdagingen er nog bestaan. Zeker in deze tijd met een stevige stikstofdiscussie een actueel onderwerp. Het zal een inspirerende avond worden!