Home

Algemeen emailadres Groei & Bloei Afd. Coevorden

info(at)coevorden.groei.nl

 


Administratie nieuwe leden

Jetske Kelder-Sloots

Posthoornweg 28, 7781 PK De Krim

Tel: 0523 - 68 35 67

Email: kelde545(at)planet.nl

BANKREKENINGNUMMER: IBAN NL26 RABO 0312 6075 98 
T.n.v. Groei & Bloei Coevorden


Adreswijzigingen en opzeggingen

Groei en Bloei

Postbus 485

2700 AL Zoetermeer

 


Website afdeling Coevorden


Website landelijke Groei en Bloei

www.groei.nl

 


Bankgegevens afd. Coevorden

Rabobank 

rekeningnummer 3126.07.598 t.n.v. Groei & Bloei Afd. Coevorden

 

meer
18
Apr
Blue bells   Harger en Pettemerpolder
15
Apr
VOORJAAR
Menu