Coevorden

29 juni 2024 - Dagexcursie

Onze route en programma voor deze dag: vertrek om 7.45 uur aan de Spoorsingel in Coevorden. We gaan eerst naar Nijmegen, naar Villa Sprezzatura. Hier drinken we koffie en bezichtigen we de tuin. Hierna gaan we door naar de 'Tuinen van Demen', van Martje van den Bosch. Ook hier krijgen we een kopje koffie aangeboden. Daarna gaan we door naar de bekende kwekerij van 'opvallende vaste planten' van Marcel de Wagt in Ven-Zelderheide. We zijn plm. 18.30 uur terug in Coevorden.

  • aanmelden: op de lezingavond of via mail bij Jetske: kelde545(at)planet.nl (tot uiterlijk 10 april)
  • de kosten bedragen € 42 p.p. voor leden Groei & Bloei Coevorden; niet-leden van afdeling Coevorden betalen € 47
  • uw aanmelding is definitief na betaling van het bedrag op rekening: NL26RABO 0312607598 t.n.v. KMTP/Groei & Bloei Coevorden
  • alleen bij afzegging wegens ziekte wordt er restitutie verleend
  • NB: om de kosten beperkt te houden wordt u verzocht uw eigen lunchpakket mee te nemen
  • vol = vol